O mne

Moja cesta za prácou učiteľky

Vzdelanie 

Bakalárske štúdium 


Magisterské štúdium  


Rigorózne štúdium


Rozširujúce štúdium 

Aktuálne pracovisko 

Základná škola Klátova Nová Ves