Materiály

Prezentácie 

Prezentácie z predmetu biológia pre základnú školu :

Stavba tela nekvitnúcich rastlín.pdf
Jedovate rastliny.pptx

Prezentácie z predmetu biológia pre gymnáziá: 

Vírusové ochorenia - 1. ročník.pptx
Hormonálna sústava- gymnázium (3.ročník).pptx
Baktérie- gymnázium (1.ročník).pptx
Nervová sústava- gymnázium (3. ročník).pptx

Pracovné listy 

Pracovné listy z biológie pre základnú školu: 

Pracovný list- Bunka.docx
Pracovný list - stavba nekvitnúcich rastlín.pdf